Olof G. Lidin

 

80 år fyller 3-2-2006 Prof. Em. Olof Lidin, Holte.

Olof Lidin är född i Nordsverige, och efter studier i Uppsala och Stockholm avslutade studierna med doktorsexamen vid University of California, Berkeley, 1967 i japansk kultur- och idéhistoria. Redan dessförinnan hade han sin första professorsbefattning vid samma universitet (Davis) där han upprättade det första japanska programmet. 1968 blev han kallad till Köpenhamns Universitet där han som den förste blev professor i japanska studier från 1972, en post som han upprätthöll till pensionering 1996. Därefter har han tjänstgjort först vid Tübingen Universität och därefter vid Humboldt Universität i Berlin som ställföreträdande professor. Han är nu adjungerad professor vid sistnämnda universitet.

 Forskningen har varit viktig vid sidan av undervisning och ett 10-tal större arbeten har avslutats, det senaste med titeln "From Taoism to Einstein", som just utkommit i London.

 Lidin har varit internationellt aktiv och var med att starta  European Association for Japanese Studies (1972). I den föreningen var han både sekreterare och president (1979-1885) och organiserade flera av dess konferenser, den sista i Köpenhamn 1994. Han var också  initiativtagare till den nordiska föreningen för japanska och koreanska studier (NAJAKS). Han var bestyrer vid Østasiatisk Institut ett 10-tal år från 1969 under och efter studentupptoret.

 Som medlem av Videnskabernas Selskab har han i ca 10 års tid varit ordförande för Pali-kommissionen med finansiering från Japan. Han lämnade den posten i samband med pensionering.

 Även i andra sammanhang har Lidin ordnat japansk finansiering:  för bokgåvor, för gästföreläsare, för lärarlöner och för studenters studiebesök i Japan. Den största japanska bidraget kom från Sasakawa Foundation på en miljon dollar som Lidin överlämnade till Rektor O. Nathan och som idag administreras som SYLF-stipendier av rektor.

 Födelsedagen firas på annan ort.